Խիճ

«Ասիամեգաստրոյ» ՍՊԸ-ն արտադրում է չափազատված խիճ (շեբեն) հետևյալ հատիկաչափական կազմերով. 0-5, 5-10, 10-16, 20-25, մինչև 40-70: Բարձր արտադրողականություն ունեցող քարջարդիչ և տեսակավորող սարքավորումները ապահովում են բետոնների արտադրության և ճանապարհաշինարարության որակի ստանդարտներին համապատասխան բազալտե խիճ