Երկաթբետոնե կոնստրուկցիա Բ6

«Ասիամեգաստրոյ» ՍՊԸ-ն արտադրում է ջրահեռացման համակարգի կառուցապատման համար անհրաժեշտ Բ6 երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ, որոնք, ի տարբերություն Բ5 երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, եզրերի մոտ ունեն դատարկ տարածություն, որը հնարավորություն է տալիս ծածկել փականով: Երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները ունեն 50x60x300 սմ չափեր, սակայն պատվերից կախված հնարավոր է նաև այլ չափերով կոնստրուկցիաների արտադրություն