Երկաթբետոնե կոնստրուկցիա Բ2/20

«Ասիամեգաստրոյ» ՍՊԸ-ն արտադրում է Բ2/20 երկաթբետոնե կոնստրուկցիաներ 20x50x100 սմ չափերով: Բ2/20 երկաթբետոնե կոնստրուկցիաները օգագործվում են ջրահեռացման համակարգի կառուցապատման համար, սակայն ի տարբերություն Բ5 և Բ6 երկաթբետոնե կոնստրուկցիաների, Բ2/20-ը նախատեսված է ճանապարհների եզրային ջրահեռացման համար